fbpx

Login to view Past Videos of:

New Members? Register Here
Events > Digital Transformation Webinar

Digital Transformation Webinar

Print Friendly, PDF & Email

ธุรกิจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นธุรกิจที่เผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างมากในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

รุ่นลูกรู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนแต่อาจจะประสบปัญหาทั้งจากความคิดเห็นที่ต่างกัน การมองธุรกิจในมุมที่ต่างกัน และการที่ไม่มั่นใจว่าควรจะเริ่มทำอะไรก่อน

มาฟังประสบการณ์ พร้อมกับเคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากยุคกงสี ใช้ระบบมือ จด และจำทุกอย่าง  สู่ digital platform และยังปรับทีมมือเก๋าของรุ่นคุณพ่อไปสู่ยุค 5.0 ให้ประสบความสำเร็จได้

3 ขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องลงมือทำคืออะไร
หน้าตารูปแบบองค์กร และคน ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง เป็นเช่นไร

โดย คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ
Co-founder และร่วมลงทุนบริษัทต่างๆ, เจ้าของเพจ TransformEducationTh และ Mentor ให้กับนักธุรกิจ

Date and Time
24/09/2020 7:30 pm
7.30pm to 9.15pm
GMT+7
Location
Zoom