Login to be registered for:

New Members? Register Here

Unboxing Tech Series 1

เกี่ยวกับโครงการ: Tech Showcase ประจำเดือน และการรวมตัวของคอมมูนิตี้ที่จะช่วยสนับสนุน SMEs สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของบริษัท Offeo & ZWIZ.AI เพื่อสนับสนุนในการจับคู่ทางธุรกิจ และปรับใช้เทคโนโลยีได้จริง ตลอดจนสิ้นปี 2563

จุดประสงค์ในการจัดทำโครงการ:
– ช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ลูกค้าค้นพบความต้องการ และมีความกล้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า
– เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับธุรกิจ เพื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ และผ่านช่องทางเทคโนยีต่างๆ
– การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสำหรับ เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ โซลูชั่นทางเทคโนโลยี เดอะ ฟินแลบได้ทำการช่วยเหลือให้ธุรกิจเติบโต และก้าวกระโดดผ่านการปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล
– Tech Unboxing Series #1 ในการตกลงระหว่างพันธมิตรทั้งสอง ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ‘‘OFFEO & ZWIZ.AI’’ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการจัดทำวิดีโอ และระบบแชทบอตอัตโนมัติ รวมถึงระบบตอบกลับอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะได้รับ:
– สนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจทางเทคโนโลยี และความสามารถเข้าฝึกอบรมออนไลน์วิธีการใช้ แพลตฟอร์มจาก OFFEO & ZWIZ.AI ฟรี!
– ฟรี! สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม OFFEO & ZWIZ.AI

แพลตฟอร์ม: เฟซบุ๊กไลฟ์ (กลุ่มปิด)

วันที่จัดทำกิจกรรม:
– ครั้งที่ 1: OFFEO (13 สิงหาคม 14.00 – 16.00 น.)
OFFEO คือ แพลตฟอร์มสำหรับการดีไซน์วิดีโอสำหรับเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ นักการตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างวิดีโอโฆษณาผ่านช่องทางมือถือ การรวมตัวระหว่างเครื่องมือการออกแบบกราฟฟิค และ แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่มาพร้อมกับตัวอย่างรูปแบบที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ครั้งที่ 2: ZWIZ.AI (18 สิงหาคม 14.00 – 16.00 น.)
ระบบแชทบอตอัตโนมัติถูกสร้างมาเพื่อเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และบริษัทองค์กรใหญ่ได้สามารถเข้าถึงระบบตอบกลับอัตโนมัติ และให้บริการลูกค้าผ่านแชท

Offeo
Offeo คือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการผลิตวิดีโอออนไลน์ที่เน้นการออกแบบเพื่อช่วยสร้างคอนเทนต์ให้ธุรกิจมีความน่าสนใจ
บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย

เบื้องหลังระบบของ OFFEO เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ
คลิกเพิ่มเติม! เพื่อรู้จักเรามากขึ้น กับแพลตฟอร์ม OFFEO

ZWIZ.AI
AI Chatbot ช่วยให้การช่วยตอบแชทเอัตโนมัติบนหลายช่องทาง (เช่น Facebook, Line) ด้วยความสามารถของ AI
แชทบ็อตสามารถตอบคำถามแบบเรียลไทม์และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง AI Chatbot สามารถใช้งานได้ในธุรกิจทุกประเภทเช่น บริษัท
นำเที่ยว, กิจกรรม, ค้าปลีก ฯลฯ ทีมของเราได้ติดตั้ง AI Chatbot บน Facebook และ LINE สำหรับธุรกิจมากกว่า 15,000
แห่งในประเทศไทยซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้มากกว่า 33 ล้านคนและตอบคำถามมากกว่า 300 ล้านครั้ง

Date and Time
18/08/2020 2:00 pm — 18/08/2020 4:00 pm

18/08/2020 (ZWAI.AI) 2:00pm - 4:00pm
GMT +7
Location
Online
Offeo Demo Video:

 

 

ZWIZ.AI Demo Video: :