fbpx

Login to view Past Videos of:

New Members? Register Here
Events > Unboxing Tech Series 2: OFFEO Workshop

Unboxing Tech Series 2: OFFEO Workshop

Print Friendly, PDF & Email

เกี่ยวกับโครงการ: Tech Showcase ประจำเดือน และการรวมตัวของคอมมูนิตี้ที่จะช่วยสนับสนุน SMEs สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของบริษัท Offeo เพื่อสนับสนุนในการจับคู่ทางธุรกิจ และปรับใช้เทคโนโลยีได้จริง ตลอดจนสิ้นปี 2563

จุดประสงค์ในการจัดทำโครงการ:
– ช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ลูกค้าค้นพบความต้องการ และมีความกล้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า
– เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับธุรกิจ เพื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ และผ่านช่องทางเทคโนยีต่างๆ
– การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสำหรับ เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ โซลูชั่นทางเทคโนโลยี เดอะ ฟินแลบได้ทำการช่วยเหลือให้ธุรกิจเติบโต และก้าวกระโดดผ่านการปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล
– Tech Unboxing Series #1 ในการตกลงระหว่างพันธมิตรทั้งสอง ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ‘‘OFFEO ’’ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการจัดทำวิดีโอ และระบบแชทบอตอัตโนมัติ รวมถึงระบบตอบกลับอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะได้รับ:
– สนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจทางเทคโนโลยี และความสามารถเข้าฝึกอบรมออนไลน์วิธีการใช้ แพลตฟอร์มจาก OFFEO ฟรี!
– ฟรี! สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม OFFEO

แพลตฟอร์ม: เฟซบุ๊กไลฟ์ (กลุ่มปิด)

วันที่จัดทำกิจกรรม:
OFFEO (16 กันยายน 14.00 – 16.00 น.)
OFFEO คือ แพลตฟอร์มสำหรับการดีไซน์วิดีโอสำหรับเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ นักการตลาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างวิดีโอโฆษณาผ่านช่องทางมือถือ การรวมตัวระหว่างเครื่องมือการออกแบบกราฟฟิค และ แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่มาพร้อมกับตัวอย่างรูปแบบที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Offeo
Offeo คือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการผลิตวิดีโอออนไลน์ที่เน้นการออกแบบเพื่อช่วยสร้างคอนเทนต์ให้ธุรกิจมีความน่าสนใจ
บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย

เบื้องหลังระบบของ OFFEO เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ
คลิกเพิ่มเติม! เพื่อรู้จักเรามากขึ้น กับแพลตฟอร์ม OFFEO

Date and Time
16/09/2020 2:00 pm
2pm to 4pm
Location
Zoom