fbpx

Login to view Past Videos of:

New Members? Register Here
Events > Unboxing Tech Series 2: ZWIZ.ai Workshop

Unboxing Tech Series 2: ZWIZ.ai Workshop

Print Friendly, PDF & Email

เกี่ยวกับโครงการ: Tech Showcase ประจำเดือน และการรวมตัวของคอมมูนิตี้ที่จะช่วยสนับสนุน SMEs สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของบริษัท Offeo & ZWIZ.AI เพื่อสนับสนุนในการจับคู่ทางธุรกิจ และปรับใช้เทคโนโลยีได้จริง ตลอดจนสิ้นปี 2563

จุดประสงค์ในการจัดทำโครงการ:
– ช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ลูกค้าค้นพบความต้องการ และมีความกล้าในการตัดสินใจซื้อสินค้า
– เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีความจำเป็นที่จะต้องยกระดับธุรกิจ เพื่อเข้าสู่สังคมออนไลน์ และผ่านช่องทางเทคโนยีต่างๆ
– การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสำหรับ เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และ โซลูชั่นทางเทคโนโลยี เดอะ ฟินแลบได้ทำการช่วยเหลือให้ธุรกิจเติบโต และก้าวกระโดดผ่านการปรับตัวสู่โลกยุคดิจิทัล
– Tech Unboxing Series #2 ในการตกลงระหว่างพันธมิตรทั้งสอง ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ‘‘OFFEO & ZWIZ.AI’’ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในการจัดทำวิดีโอ และระบบแชทบอตอัตโนมัติ รวมถึงระบบตอบกลับอัตโนมัติ

ประโยชน์ที่เหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME จะได้รับ:
– สนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจทางเทคโนโลยี และความสามารถเข้าฝึกอบรมออนไลน์วิธีการใช้ แพลตฟอร์มจาก OFFEO & ZWIZ.AI ฟรี!
– ฟรี! สำหรับค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม OFFEO & ZWIZ.AI

แพลตฟอร์ม: เฟซบุ๊กไลฟ์ (กลุ่มปิด)

วันที่จัดทำกิจกรรม:
ZWIZ.AI (8 กันยายน 14.00 – 16.00 น.)
ระบบแชทบอตอัตโนมัติถูกสร้างมาเพื่อเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME และบริษัทองค์กรใหญ่ได้สามารถเข้าถึงระบบตอบกลับอัตโนมัติ และให้บริการลูกค้าผ่านแชท

ZWIZ.AI
AI Chatbot ช่วยให้การช่วยตอบแชทเอัตโนมัติบนหลายช่องทาง (เช่น Facebook, Line) ด้วยความสามารถของ AI
แชทบ็อตสามารถตอบคำถามแบบเรียลไทม์และทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง AI Chatbot สามารถใช้งานได้ในธุรกิจทุกประเภทเช่น บริษัท
นำเที่ยว, กิจกรรม, ค้าปลีก ฯลฯ ทีมของเราได้ติดตั้ง AI Chatbot บน Facebook และ LINE สำหรับธุรกิจมากกว่า 15,000
แห่งในประเทศไทยซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้มากกว่า 33 ล้านคนและตอบคำถามมากกว่า 300 ล้านครั้ง

Date and Time
08/09/2020 2:00 pm
2pm to 4pm
Location
Zoom