เกี่ยวกับ เดอะ ฟินแล็บ

1000+ มากกว่า 48 ประเทศ
เดอะ ฟินแล็บ คอมมิวนิตี้ .Finlab UOB
เกี่ยวกับ เดอะ ฟินแล็บ
 

ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เดอะ ฟินแล็บ คือผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่สนับสนุนโดยธนาคารยูโอบี และ SGInnovate สำหรับ fintechs และ start-ups เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับตลาด ในปี 2561 ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาด้านดิจิทัล ในปี 2562 เดอะ ฟินแล็บ ได้ขยายโครงการสู่ตลาดอาเซียน เพื่อที่จะได้รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาคและเพื่อรองรับฐานลูกค้า SME ขนาดใหญ่ของธนาคารยูโอบี ปัจจุบันเดอะ ฟินแล็บ ได้ดำเนินโครงการในสามประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซียและไทย เพื่อช่วยให้ธุรกิจขยายตัวทั่วอาเซียนโดยเชื่อมโยงพวกเขากับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการเลือกใช้เทคโนโลยีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา

 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดตัว เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงความรู้, เครื่องมือและแหล่งความรู้ต่างๆ จากเครือข่ายระดับภูมิภาคของ เดอะ ฟินแล็บ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา