fbpx

FAQ

The FinLab Online (เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์) เป็นแพลตฟอร์มโดยบริษัท The FinLab (เดอะ ฟินแล็บ) ที่จะนำโครงการช่วยเหลือ SMEs ที่มีผลงานมาแล้วหลายรุ่น และที่เคยทำในรูปแบบออฟไลน์ มาสู่รูปแบออนไลน์ โดยในปีนี้มีการมุ่งเน้นให้ SMEs ทั่วทั้งภูมิภาค ASEAN สามารถเข้าถึงทรัพยากรณ์ ความรู้ และโอกาสต่างๆผ่านแพลตฟอร์มนี้ได้มากขึ้นเป็นโปรแกรมออนไลน์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการในอาเซียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลและโครงการต่างๆในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้ว


สมาชิก TFO สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆของ The FinLab ฟรีอย่างไม่จำกัด สมาชิกยังสามารถลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมต่างๆ, เข้าร่วมในโครงการ Smart Business Transformation Programme หลักของเรา และรับสิทธิ์เข้าถึงมาสเตอร์คลาส, วิดีโอ, อินโฟกราฟิกและบทความทั้งหมดที่จัดทำโดย The FinLab นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับประโยชน์จากเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่จำเป็น รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษจาก บริษัท โซลูชั่นเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งโดยรวมสมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ทางเราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก


Propel เป็น framework ในโครงการ Smart Business Transformation เพื่อ แนวทาง ในการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ให้กับสมาชิก TFO สมาชิกสามารถเริ่มการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนสู่องกรค์สู่ยุคดิจิทัลได้ตามที่ตนเองต้องการ ด้วยการเข้าการฝึกอบรมออนไลน์ ใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังคงได้รับความช่วยเหลือจาก The FinLab เพื่อจับคู่กับผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง


โครงการ SBT ปีนี้จะเน้นไปในการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ให้กับสมาชิก TFO สมาชิกสามารถเริ่มการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนสู่องกรค์สู่ยุคดิจิทัลได้ตามที่ตนเองต้องการ ด้วยการเข้าการฝึกอบรมออนไลน์ ใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังคงได้รับความช่วยเหลือจาก The FinLab เพื่อจับคู่กับผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง


โครงการ SBT ในปีนี้จะถูกจัดในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ แต่ยังไงก็ตาม ทางเราก็ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางออฟไลน์อยู่เช่นกัน โดยสามารถติดต่อ The FinLab ได้ที่ [email protected]


คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสมัครเป็นสมาชิก TFO ก่อน (link to registration) จากนั้นก็กรอกข้อมูลลงในฟอร์มสำหรับสมัครโครงการ SBT สำหรับประเทศไทยบนเว็บไซต์


โครงการ SBT เปิดรับ SMEs จากทุกอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
เปิดรับไอเดียใหม่ๆ – SMEs ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และใช้เครื่องมือและสิ่งใหม่ๆในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้ากับยุคดิจิทัล


เนื่องจากโครงการ SBT ในปีนี้เป็นแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาง SMEs สามารถกำหนดเวลาเรียนรู้ได้ตามที่ตนสะดวกและเห็นว่าเหมาะสม


ทางเราไม่มีคิดค่าเข้าร่วมโครงการ


ทางยูโอบีและพันธมิตรมีให้การสนับสนุนทางการเงิน หนึ่งในความช่วยเหลือนั้นมาจากโครงการ ITAP หรือ Innovation Technology Assistance Programme ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินถึง 50% ของมูลค่าของการใช้บริการหรือสินค้าของบริษัทเทคโนโลยีโซลูชั่น


เจ้าของธุรกิจ, ผู้มีอำนาจตัดสินใจ, พนักงานระดับผู้บริหาร ควรเป็นผู้เข้าร่วมโรงการเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล