โครงการ Smart Business Transformation ประเทศไทย



เดอะฟินแล็บ และธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Smart Business Transformation เป็นครั้งแรก ในปี 2019 เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยความเข้าใจดีว่า SMEs จำเป็นต้องมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบเข้มข้นและเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐบาล เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และพันธมิตรภาคเอกชนอีกมากมาย

ยูโอบี ในฐานะธนาคารที่เป็นผู้นำการให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์และมีเครือข่ายทั่วภูมิภาค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยให้สามารถทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้มองการทำธุรกิจอยู่เพียงแค่ตลาดในประเทศแต่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจไปไกลสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

ในปี 2021 โครงการ Smart Business Transformation (รุ่นที่ 3) ได้ปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือ SMEs แบบไร้ขีดจำกัดทั่วประเทศในรูปแบบของ Propel Framework เพื่อเป็น Guideline (แนวทาง) ในการเรียนรูปด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ ให้กับสมาชิก เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ ซึ่งสามารถเริ่มการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้ตามที่ตนเองต้องการ พร้อมทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมงานเดอะ ฟินแล็บและการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแนะนำผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีโซลูชั่นมาปรับใช้กับองค์กรตามความต้องการอีกด้วย


SBTP Overview


 

สนับสนุนโดย


เรื่องราวจาก SMEs ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

มาดูตัวอย่างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขา

KINGDOM ORGANIC NETWORK

NAPPI BABY

MCC 4×4

ARTTY BRAND