fbpx

โครงการ Smart Business Transformation ประเทศไทย

 

ร่วมเป็นหนึ่งใน 200 SMEs ไปกับเรา หลักสูตรที่ให้ความรู้แบบเน้นๆ ทั้งด้าน Entrepreneurship รวมถึงเทรนด์การทำธุรกิจแบบ Global Trend และ Sustainability โดยผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตรชั้นนำ อาทิเช่น คุณทิวา ยอร์ค CEO Kaidee.com และ คุณอรนุช CEO Techsauce เป็นต้น พร้อมเสริมทัพด้วยดิจิทัลโซลูชันมากมายที่จะช่วยให้ SMEs พลิกธุรกิจพุ่งทะยานแบบไร้ขีดจำกัดสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ– เรียนฟรี 8 คลาสออนไลน์ ในหัวข้อที่ไม่เคยเปิดสอนที่ไหนมาก่อน (เริ่มเรียนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565)– รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้าเรียนครบ 6 คลาส

– โอกาสเข้าถึง Digital solution ที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณ

– โอกาสที่จะได้พูดคุยรับคำปรึกษากับ Mentor ชั้นนำ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดธุรกิจ

– โอกาสร่วม Networking พบเครือข่ายผู้ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจ

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

– เป็นเจ้าของกิจการ/ทายาทธุรกิจ/ตัวแทนของบริษัท ที่ระบุมาในการสมัครเท่านั้น

– ผู้สมัครต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดช่วงเวลาที่จัดการอบรมอย่างน้อย 6 วิชาหลัก (ในเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เวลา 14.00-16.00 น.ผ่านช่องทางออนไลน์ของ The FinLab)

– ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 3 ท่านต่อ 1 บริษัท

 

ร่วมเป็นหนึ่งใน 200 SMEs ไปกับ The FinLab สมัครฟรี! หลักสูตรสำหรับ SMEs ที่สนใจปรับตัวสู่เส้นทางดิจิทัลแบบเท่าทันเทรนด์โลก

 

📌ระยะเวลาการสมัคร: 3 ก.พ. – 31 มี.ค. 2565

 

ประกาศรายชื่อ 200 SMEs ที่ได้เข้าร่วมโครงการวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านทาง email และ The FinLab Thailand Facebook

 

 เดอะฟินแล็บ และธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Smart Business Transformation เป็นครั้งแรก ในปี 2019 เพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลพร้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยความเข้าใจดีว่า SMEs จำเป็นต้องมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการแบบเข้มข้นและเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา ด้วยความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรจากภาครัฐบาล เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และพันธมิตรภาคเอกชนอีกมากมาย

ยูโอบี ในฐานะธนาคารที่เป็นผู้นำการให้บริการแก่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์และมีเครือข่ายทั่วภูมิภาค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยให้สามารถทำธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้มองการทำธุรกิจอยู่เพียงแค่ตลาดในประเทศแต่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาธุรกิจไปไกลสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก

ในปี 2021 โครงการ Smart Business Transformation (รุ่นที่ 3) ได้ปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือ SMEs แบบไร้ขีดจำกัดทั่วประเทศในรูปแบบของ Propel Framework เพื่อเป็น Guideline (แนวทาง) ในการเรียนรูปด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ ให้กับสมาชิก เดอะ ฟินแล็บ ออนไลน์ ซึ่งสามารถเริ่มการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้ตามที่ตนเองต้องการ พร้อมทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมงานเดอะ ฟินแล็บและการสนับสนุนจากพันธมิตรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแนะนำผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีโซลูชั่นมาปรับใช้กับองค์กรตามความต้องการอีกด้วย

สนับสนุนโดย


เรื่องราวจาก SMEs ที่เคยเข้าร่วมโครงการ

มาดูตัวอย่างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขา

KINGDOM ORGANIC NETWORK

NAPPI BABY

MCC 4×4

ARTTY BRAND