Sustainability Innovation Programme 2024

29 – 30 พฤษภาคม 2567

“ธุรกิจที่ยั่งยืน” จะไม่ใช่แค่คําสวยหรูอีกต่อไป สร้างแผนธุรกิจยั่งยืนพร้อมทั้งประเมินความพร้อม ขององค์กรท่านด้วยเครื่องมือใหม่ UOB Sustainability Compass ในวันที่ 29 พ.ค. 67 และ เริ่มต้นลงมือเปลี่ยนธุรกิจของคุณทันทีผ่าน 3 modules workshop: Educate, Evaluate, Execute จากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงที่ครอบคลุมเทรนด์โลก กฎหมาย การทํารายงาน อาทิ TDRI, PwC Thailand, TGO เป็นต้น ในวันที่ 30 พ.ค. 67

Th Sip Kv - Sustainability Innovation Programme 2024

Programme Pillars

Educate

Learn key trends, solutions, and insights into what it takes to build a sustainable future

Evaluate

Understand your sustainability needs and opportunities for growth

Execute

Start implementing solutions, and plan for future growth leveraging clear sustainable actions

Programme Schedule

ชั้น 5 ห้อง Auditorium ยูโอบีพลาซา กรุงเทพ

Sustainability Innovation Programme (SIP) & Sustainability Compass Launch Event

29 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น.

13.30 - 14.00

Registration

14.00 - 14.10

Opening Speech

Choonhin Tan Transparent - Sustainability Innovation Programme 2024
ตัน ชุน ฮิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

Uob Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

14.10 - 14.30

Keynote Address

Nareerat Santhayati - Sustainability Innovation Programme 2024
นรีรัตน์ สันธยาติ
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Set 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

14.30 - 14.40

Sustainability Compass Launch Opening

K. Amporn Supjindavong
อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

Uob Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

14.40 - 15.00

Sustainability Compass Presentation

Panittra Vejjajiva - Sustainability Innovation Programme 2024
พณิตตรา เวชชาชีวะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Financial Institutions and ESG Solutions
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

Uob Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

15.00 - 15.20

Sustainability Journey Sharing

Natthapatt Tanboon Ek - Sustainability Innovation Programme 2024
ณัฐพรรษ ตันบุญเอก
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท
ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

Whagroup New 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

15.20 - 16.00

Panel Discussion: “Fast-Tracking Your Sustainability Ambitions”

Banlang Wongthawatchai - Sustainability Innovation Programme 2024
บัลลังก์ ว่องธวัชชัย
ผู้อํานวยการอาวุโส Digital Engagement & Fintech Innovation
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
Uob Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Paiboon Tunkoon - Sustainability Innovation Programme 2024
ไพบูล ตันกูล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน หุ้นส่วนสายงานด้านความยั่งยืน
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

Pwc 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Ronnakorn Vaiyavuth - Sustainability Innovation Programme 2024
ดร.รณกร ไวยวุฒิ
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Chula University 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

16.00

Networking

3 Modules Workshop

30 พ.ค. 2567 เวลา 9.30 – 17.00 น.

9.30 - 10.00

Sustainability Compass and Sustainable Finance

Uob Logo Standalone - Sustainability Innovation Programme 2024

10.00 - 11.00

Educate Module

อัพเดทกฏเกณฑ์ข้อบังคับ ESG ล่าสุด เพิ่มโอกาสธุรกิจสู่ความยั่งยืนโดย ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการด้านการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Tdri Logo - Sustainability Innovation Programme 2024

11.00 - 12.30

Evaluate Module

ถอดรหัสความยังยื่นประเมินผลลัพธ์ด้วย Sustainability Disclosure - Metrics Evaluation โดย คุณกุลธิดา วิรัตกพันธ์ หุ้นส่วนสายงานด้านความยั่งยืน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส

Pwc Logo - Sustainability Innovation Programme 2024

13.30 - 16.00

Execute Module

ออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืนด้วย S-BMC (Sustainable Business Model Canvas) โดย ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sustainism Logo Optimised - Sustainability Innovation Programme 2024
Chula Csii Logo - Sustainability Innovation Programme 2024
Logo Tgo2 Vertical - Sustainability Innovation Programme 2024

16.00 - 17.00

Networking

Organisers

Uob Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Finlab Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

Partners

Tdri Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Pwc Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Sustainism Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Chula Csii Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024
Tgo Logo 1200X800 1 - Sustainability Innovation Programme 2024

Frequently Asked Questions

Sustainability Innovation Programme คืออะไร?

Sustainability Innovation Programme ออกแบบเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจผ่านแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ครอบคลุมเทรนด์โลก กฎหมาย การทำรายงานและสร้างแผนธุรกิจยั่งยืนพร้อมทั้งประเมินความพร้อมของธุรกิจคุณด้วย เครื่องมือ UOB Sustainability Compass

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2567

แนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน หรือบริหารด้านการเงิน รวมถึงบทบาทผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการริเริ่มด้านความยั่งยืนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 (รบกวนลงทะเบียนล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

Sign Up Banner - Sustainability Innovation Programme 2024

Past Programmes

Th Sip 2023 - Sustainability Innovation Programme 2024

Sustainability Innovation Programme 2023

Icon_Mail

Get updates on the latest trends, exclusive upcoming programmes and events offerings, straight to your inbox.

Subscribe to our Weekly Happenings by The FinLab Team!

Online programme

Start Smart Programme

Designed for business owners to enhance their digital capabilities through practical learning, this programme takes businesses to the next level.

Online programme

Start Smart Programme

Designed for business owners to enhance their digital capabilities through practical learning, this programme takes businesses to the next level.

Get updates on the latest trends, exclusive upcoming programmes and events offerings, straight to your inbox.

Subscribe to our Weekly Happenings by The FinLab Team!